icon-line
icon-line

Политика конфиденциальности и защиты персональных данных

icon-line

Розділ І. Загальні положення

1.1. Управління даними на Веб-сайті https://voenved.com (далі – Сайт) здійснюється Фізичною особою-підприємцем Андрусенко Ю.І., ІНН 2667408857, за адресою: Україна, м. Харків, вул. Коцарська, 3 (далі – Компанія).

1.2. Компанія прагне захистити конфіденційність персональних даних та створити комфортні умови використання Сайту для кожного користувача.

1.3. Політика конфіденційності та захисту персональних даних (далі – Політика) встановлює порядок здійснення Компанією обробки персональних даних, види та мету використання персональних даних, заходи безпеки для захисту персональних даних, а також умови доступу до персональних даних.

1.4. Використання Сайту означає Вашу згоду з цією Політикою. У разі незгоди з умовами Політики, Вам варто припинити використання Сайту.

1.5. Справжня Політика застосовується тільки до Сайту. Сайт Компанії не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які користувач може перейти по посиланнях, доступним на Сайті Компанії.

1.6. Терміни в цій Політиці використовуються і підлягають тлумаченню відповідно до положень Цивільного кодексу України, Закону України «Про інформацію», Закону України «Про захист персональних даних» та чинного в Україні законодавства.

Розділ ІІ. Збір, обробка та зберігання персональних даних

2.1. Власником і розпорядником персональних даних користувачів Сайту є Компанія.

2.2. Компанія збирає тільки ті персональні дані, які свідомо і добровільно надані користувачем в цілях використання сервісів Сайту, що відповідно до вимог законодавства, є згодою суб'єкта персональних даних на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої в цій Політиці мети їх використання.

2.3. Персональні дані використовуються в цілях: забезпечення надання сервісів Сайту; ідентифікації користувача, який заповнив на Сайті поля форми зворотного зв'язку, заявку або створив особистий кабінет користувача; встановлення з користувачем зворотного зв'язку; підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих користувачем; повідомлення користувача про стан заявки; надання користувачеві, з його згоди, оновлень товарів, спеціальних пропозицій, розсилки новин та інших відомостей від імені Компанії або від імені партнерів Компанії; здійснення рекламної діяльності; обміну інформацією.

2.4. До персональних даних користувача, які збирає і обробляє Компанія, відносяться: прізвище ім'я по батькові; номер телефону; адреса електронної пошти; країна, місто; дата народження; файли cookies; параметри і налаштування інтернет-браузерів (User-agent).

2.5. Компанія обмежується збором мінімального обсягу інформації, необхідної виключно для виконання запиту суб'єкта персональних даних.

2.6. Компанія не перевіряє достовірність персональних даних, наданих користувачем Сайту.

2.7. Обробка і зберігання персональних даних здійснюється в дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування сервісів Сайту. Надані персональні дані обробляються і можуть зберігатися в базі персональних даних або в окремій таблиці бази даних Сайту.

2.8. Персональні дані зберігаються протягом строку не більше, ніж це необхідно з метою їх обробки і визначено чинним в Україні законодавством.

2.9. Персональні дані, строк обробки (зберігання) яких закінчився, знищуються або знеособлюються, якщо інше не передбачено чинним в Україні законодавством.

ІІІ. Захист та умови доступу до персональних даних

3.1. Компанія використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправомірного використання, зміни або знищення. Однак, незважаючи на всі зусилля, Компанія не може гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають за межами регулювання Компанії.

3.2. Компанія надає доступ до інформації та персональних даних тільки уповноваженим особам, які дали згоду на забезпечення конфіденційності такої інформації та даних відповідно до вимог Компанії.

3.3. Поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

3.4. Компанія звільняється від обов'язку дотримання Політики стосовно персональних даних користувача у випадку, якщо користувач самостійно публічно розголошує персональні дані.

3.5. Користувач має право на отримання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб'єкта відносин, пов'язаних із персональними даними, за умови зазначення прізвища, імені та по батькові, місця проживання (місця перебування) та реквізитів документа, що посвідчує особу, яка подає запит, крім випадків, встановлених чинним в Україні законодавством. Доступ користувача до даних про себе здійснюється безоплатно.

3.6. Для поновлення, отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних, відкликання згоди на обробку персональних даних, яку Вами надано Компанії згідно цієї Політики, або в разі наявності будь-яких зауважень, побажань чи претензій щодо Ваших персональних даних, які обробляються Компанією, будь ласка, звертайтеся до Компанії по електронній пошті voenved.com@gmail.com або через особистий кабінет користувача на сайті.

IV. Права користувача

4.1. Компанія доводить до Вашого відома інформацію про Ваші права, як суб'єкта персональних даних, які врегульовані в статті 8 Закону України «Про захист персональних даних», а саме:

 • знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
 • на доступ до своїх персональних даних;
 • отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 • на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

V. Вирішення спорів

5.1. Компанія буде докладати всіх зусиль для запобігання можливим спорам, а спір, що виник сподівається вирішити шляхом переговорів.

5.2. Якщо спір не вдалося вирішити шляхом переговорів, він підлягає вирішенню відповідно до чинного в Україні законодавства.

VІ. Зміна політики та додаткові умови

6.1. У Політику періодично і без попереднього повідомлення користувача про це можуть вноситися зміни і доповнення, в тому числі, при зміні вимог законодавства.

6.2. Просимо час від часу переглядати Політику для того, щоб слідкувати за будь-якими змінами або доповненнями.

6.3. Чинна редакція Політики розміщена на сторінці Сайту за адресою https://voenved.com/content/3-politika-konfidentsialnosti-i-zashchity-personalnykh-dannykh